Ordförande:
Joakim Ask
044-219583 0709-224529 ordforande@ahusmfk.net
V.Ordförande:
Håkan Eliasson
Kassör:
Bengt-Göran Lindborg
044-24 86 25 0708-24 74 85 kassor@ahusmfk.net
Sekreterare:
Karl-Erik Nilsson
044-23 82 37 0709-60 49 02 sekreterare@ahusmfk.net
Suppleant:Lennart Olsson
Suppleant:Jerry Dahlskog
Revisorer:Tyke Tykesson
Lars Johnsson
Valberedning:Paul NilssonSammankallande:

Martin Alkestrand